+36-1/256-1674 | info@acsokolades.hu

+36-1/256-1674 | info@acsokolades.hu

Kislexikon

FairTrade

2024.03.07 08:00
FairTrade

A méltányos kereskedelem védjegye.

A FairTarade gondolata az utóbbi 40 év során alakult ki a köztudatban, miszerint sokan felismerték, hogy a kereskedelemből származó hasznon nem minden ország és annak nem minden dolgozója részesül méltányosan.

A FairTrade, vagy más néven méltányos kereskedelem egy olyan tudatosan irányított kereskedelem, amely arra fekteti a hangsúlyt, hogy a harmadik világbeli termelő garantáltan megkapja az őt megillető pénzt a terményéért és a munkájáért. Lényege, hogy az általános világpiaci áraktól függetlenül olyan árban állapodnak meg a résztvevők, amely kifejezi az előállítók anyagi és fizikai ráfordításait. A felek minden esetben egyedi árat alakítanak ki, figyelembe véve a mindenkori gazdasági és szociális, sőt, ökológiai körülményeket. Azokban az esetekben, amikor az áruk árát nemzetközi egyezmények határozzák meg (például kávé vagy kakaó), minimál árat alakítanak ki, mely a világpiaci árnál magasabb. Ezáltal a termelők olyan továbbfejlesztett termelési rendszereket és munkakörülményeket tudnak átvenni amelyek a gazdák, a munkások és a környezet hasznára válnak.

A méltányos kereskedelem elve a kezdetektől fogva egyfajta jótékonysági kezdeményezés volt: a rövidtávú kereskedelmi érdekeken túllépve a szegény országok kistermelőinek és rajtuk keresztül a helyi közösségeknek igyekszik segíteni. A pszichológiai haszna a jótékonysággal összevetve számottevő. A legszegényebb országok kistermelői érezhetik, hogy munkájukra, termékükre szükség van.

A termékeik fogyasztói átlagosan 30-50%-kal többet fizetnek, de ezért általában az átlagosnál jobb minőségű termékhez jutnak és tudják, hogy a többletkiadás társadalmi célokat szolgál. A környezetvédelmi elvárások is egyre fontosabbak a fair trade-ben, a környezeti érdekeket és értékeket is méltányolják.

A mozgalom szervezői az érintett kistermelők piaci stabilitására törekszenek: hosszabb távú szerződéses kapcsolatokat igyekeznek kialakítani a biztonságuk növelésére, valamint az előre fizetés gyakorlata révén bevételeik kalkulálhatóvá válnak, segítve a tervezést és ami nagyon fontos: a beruházást. A termelők így nagyobb hatással lehetnek az árujuk feldolgozásával és piacra vitelével kapcsolatos döntésekre. A méltányos kereskedelem bátorítja, hogy a profit egy részét kapacitásnövelésre fordítsák. Ilyen lehet például a termelői csoportok kialakítása, többlet-értéket biztosító berendezések beszerzése, pl. a kakaóbab feldolgozására. Fontos kiemelni, hogy a méltányos kereskedelemből származó profit nem csak a munkavállaló egyéneknek, hanem az egész közösségnek a javára válik.

Az Európai Unióban 1994-ben a számítások szerint a FairTrade áruk teljes forgalma 175 millió euró volt; 1997-ben ez az érték az euró-régióban 200 és 250 millió euró között lehetett; 2001-ben pedig közel 500 milliós forgalmat becsültek és folyamatos növekvő tendenciában van.

A FairTrade termékek forgalmának 30%-át a kávé teszi ki, ami az Európai Unió teljes kávéforgalmának 2%-a.

FairTrade certifikációval rendelkező termékeinket ITT lehet elérni.